شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب

سلامی به درخشندگی نور خورشید
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب به صورت پولیگونی موجود است. این شهرستان، در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

ادامه مطلب